UKÁZKY REPORTÁŽNÍCH FOTOGRAFIÍ, KULTURNÍCH AKCÍ ATD. NALEZNETE ZDE: Connor Photos

Právní prohlášení

Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.connorweddings.com , www.connorphotos.com (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Autorská práva a ochranné známky

Provozovatelem internetových stránek je Hana Connor, která vlastní veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména fotografie, články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

  • Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely.
  • Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.